A Xunta de Galicia responde ás preguntas máis frecuentes sobre a tramitación de expedientes de regulación de emprego (ERTE) por forza maior ou por causas económicas, técnicas, organizativas ou da produción motivados polo COVID-19.

Pódense consultar aquí

Ademais, está activa a Liña Empresas, un teléfono gratuíto para atender consultas sobre esta materia:

☎️900 815 600☎️