– No caso de que teña algunha dúbida ou necesite información respecto aos aspectos asistenciais do novo coronavirus ou se padece unha sintomatoloxía leve, pode chamar ao teléfono ☎️900 400 116.

– Aconséllase empregar o teléfono 📞 061 con racionalidade e unicamente para situacións de emerxencia.