FAISE SABER QUE

DETECTADO UN POSITIVO NA COVID-19 ENTRE O PERSOAL NAS
DEPENDENCIA DA CASA DO CONCELLO PÉCHANSE CON CARÁCTER
TEMPORAL EN TANTO NON SE FAGA O CRIBADO
CORRESPONDENTE.

CON TODO, ATENDERÁNSE XESTIÓNS DE URXENCIA E
INAPLAZABLES PREVIA CITA QUE DEBERÁ SOLICITAR NO TLF. 981
73 30 01.

PODE EMPREGAR O DITO TELEFONO PARA INFORMARSE DOS
TRÁMITES QUE PRECISE.

Coristanco, 26 de abril de 2021.

O Alcalde
Juan Carlos García Pose

Bando asinado