Resolución de nomeamento dos membros do tribunal do proceso selectivo da praza de arquitecto técnico.
Ver PDF  

Resolución de nomeamento de novos membros do tribunal do proceso selectivo da praza de arquitecto técnico.
Ver PDF