Modificación do período de pagamento en voluntaria do IVTM ano 2020 en aplicación do artigo 7 da resolución do 15 de marzo de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza:

Enlace ao BOP