Procedemos a dar publicación da listaxe provisional de admitidos e listaxe de agarda en cada quenda dos Campamento Deportivos e Multiaventura. Ábrese un período de 5 días laborais para renuncia de praza ou formulación de alegacións.

Dado que non se cubriron as prazas en todas as quendas, queda aberto un periodo
extraordinario de prescripción ata completar as prazas restantes.

O prezo dos campamentos multiaventura e deportivo será de 15 € persoa e quenda.

Accede a toda a información e á listaxe AQUÍ