Iniciada a obra de reparación de cuberta na Escola Unitaria de Feiranova integrada no proxecto POS 2019 “Substitución de cuberta na escola unitaria de Xaviña, reparación de cuberta na escola unitaria de Feira Nova e zona de xogos infantís na escola Unitaria de Rabadeira”