De cara a cumprir cos criterios de transparecia e información, publicamos o “Proxecto básico de xeración de combustibles industriais” que a empresa Termo-Biológicas presentou neste concello, por rexistro de entrada, o 30 de marzo de 2015,
Informamos de que non se trata do proxecto definitivo nin vinculante.

Para consultar o anteproxecto e o estudo de viabilidade, premer nos seguintes enlaces:

Este anteproxecto tamén está dispoñible, para quen o queira consultar, na Secretaría do Concello.