O sábado, 2 de maio, entran en vigor as franxas horarias nas saídas para pasear ‍♀️‍♂️ e facer deporte :
 
 
Deporte individual e paseos de persoas de +14 anos (Máximo 2 persoas) : 6:00h-10:00h e 20:00h-23:00h
Maiores de 70 anos ou persoas dependentes con coidador : 10:00h-12:00h e 19:00h-20:00h
Nenos menores de 14 anos (Máximo 3 e con adulto) : 12:00h-19:00h