As seguintes ofertas de emprego público enlazan ao taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Coristanco.

Secretaria Xeral – 6/11/19
Aprobación da listaxe provisional de admitidos ao proceso selectivo de bolsas de contratación temporais PIL de auxiliar de biblioteca.

Secretaria Xeral – 6/11/19
Aprobación da listaxe provisional de admitidos ao proceso selectivo de bolsas de contratación temporais PIL de auxiliar de arquivo.

Secretaria Xeral – 6/11/19
Aprobación da listaxe provisional de admitidos ao proceso selectivo de bolsas de contratación temporais PIL de peóns de servizos básicos.

Secretaria Xeral – 5/11/19
Aprobación da bolsa de emprego con carácter interino de Administrativo.

Secretaria Xeral – 5/11/19
Aprobación da bolsa de emprego con carácter interino de Auxiliar Administrativo.

Secretaria Xeral – 24/10/19
Actas tribunal selectivo de auxiliares administrativos e de Administrativos (segundo exercicio).

Secretaria Xeral – 17/10/19
Actas Tribunal procesos selectivos de auxiliar administrativo e de administrativo (inclúen as plantillas do exame).

Secretaria Xeral – 17/10/19
Aprobación das bases xerais e específicas para Programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes PEL-Concellos, anualidade 2019.

Secretaria Xeral – 11/10/19
Resolucións de alcaldía relativas aos admitidos/as e excluídos/as nas bolsas de interinos de auxiliar administrativo e administrativo, composición do tribunal cualificador e data do 1º exercicio.

Secretaria Xeral – 16/07/19
Listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de selección de bolsas de emprego con carácter interino para postos de funcionarios da escala de administración xeral, subescala administrativo.

Secretaria Xeral – 16/07/19
Listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de selección de bolsas de emprego con carácter interino para postos de funcionarios da escala de administración xeral, subescala auxiliar administrativo.

Secretaria Xeral – 27/06/19
Bases xerais e específicas para bolsa de emprego con carácter interino para postos de funcionarios de escala de administración xeral, subescala administrativo.

Secretaria Xeral – 27/06/19
Bases xerais e específicas para bolsa de emprego con carácter interino para postos de funcionarios de escala de administración xeral, subescala auxiliar administrativo.

Persoal – 10/05/17
Resultados finais do proceso selectivo de técnico de xestión de administración electrónica e novas tecnoloxías da información, funcionario interino.

Persoal – 10/05/17
Exame test coas respostas do proceso selectivo de técnico de xestión.

Persoal – 9/05/17
Corrección erros. Resultados do primeiro exame da oposición técnico de xestión de administración electrónica e novas tecnoloxías da información, funcionario interino.

Persoal – 8/05/17
Resultados do primeiro exame da oposición técnico de xestión de administración electrónica e novas tecnoloxías da información, funcionario interino.

Persoal – 3/05/17
Corrección de erros na Listaxe de admitidos e excluídos no proceso selectivo de técnico de xestión.

Persoal – 2/05/17
Listaxe de admitidos e excluídos no proceso selectivo de técnico de xestión e data de celebración do exame.

Persoal – 10/04/17
Novas bases xerais e específicas da praza de técnico de xestión de administración electrónica.

Persoal – 5/04/17
Plantilla do exame test e as notas do segundo exercicio no proceso selectivo de técnico de xestión.

Persoal – 30/03/17
Resultados do primeiro exame tipo test do proceso selectivo de técnico de xestión, no que se fixa tamén o día e hora para a realización do seguinte exame.

Persoal – 27/02/17
Resolución de alcaldía de admitidos e excluídos definitivos ao proceso selectivo aberto na sede de técnico de xestión de administración electrónica e novas tecnoloxías, así como a fixación do exame e nomeamento do tribunal cualificador.

Persoal – 24/02/17
Bases Xerais e Específicas para praza de Técnico de Xestión de administración electrónica e novas tecnoloxías da información.

Persoal – 27/01/17
Resultados segundo exame e finais da oposición asistente social laboral interino.

Persoal – 20/01/17
Resultado do primeiro exame e plantilla do test para o proceso selectivo de asistente social laboral interino.

Persoal – 17/01/17
Listaxe de admitidos e excluídos das probas para o proceso selectivo de asistente social.

Persoal – 4/01/17
Convocatoria, bases e modificación de las mesmas nun proceso de selección para a cobertura dunha praza de asistente social, con carácter interino, en réxime laboral a xornada completa.

Persoal – 30/12/16
Resultados finais das probas para o proceso selectivo de Axente de emprego.

Secretaria Xeral – 27/12/16
Lista de admitidos e excluídos e data do exame do proceso selectivo de axente de emprego.

Persoal – 23/12/16
Bases xerais, bases específicas e anuncio da convocatoria dun axente de emprego e desarrollo local.

Secretaria Xeral – 22/12/16
Resolución de Alcaldía de corrección de erros das bases de asistente social que están en curso.

Persoal – 19/12/16
Bases Xerais, Específicas e Anexo para cubrir una praza de Asistente Social con carácter interino en réxime laboral.

Persoal – 22/11/16
Resultados finais das 6 prazas de peóns (PIL).

Persoal – 18/11/16
Resultados do segundo exame para a selección de 6 prazas de peóns (PIL).

Persoal – 15/11/16
Resultados do primeiro exame para a selección de 6 prazas de peóns (PIL).

Persoal – 14/11/16
Listaxe definitiva de admitidos e excluidos do proceso de selección de 6 peóns (PIL).

Persoal – 10/11/16
Resolución da alcaldía de admitidos e excluídos provisional do proceso de selección de 6 peóns (PIL).

Persoal – 4/11/16
Convocatoria, bases xerais, bases específicas e modelo de instancia para proceso selectivo de 6 peóns de servizos mínimos para o Concello de Coristanco.

Persoal – 4/11/16
Resultados do proceso selectivo de 9 prazas de peóns e 1 de auxiliar de biblioteca do PIL, así como resolucións abrindo prazo para presentación de documentación en ambos os procesos.

Persoal – 20/10/16
Resultados e examen das probas de selección que están celebrándose no Concello de 9 plazas de peóns e 1 de auxiliar de biblioteca do PIL 2016.

Persoal – 18/10/16
Listas definitivas de admitidos e excluídos de 9 prazas de peóns e 1 de auxiliar de biblioteca do PIL 2016.

Persoal – 10/10/16
Notas sobre o segundo exame para o proceso selectivo dun arquitecto técnico.

Persoal – 6/10/16
Bases e convocatoria para a contratación laboral de 9 peóns de servizos básicos e 1 auxiliar de biblioteca.

Persoal – 6/10/16
Proceso para a selección dun arquitecto técnico laboral interino.

Persoal – 26/09/16
Lista definitiva de admitidos para o proceso selectivo dun Arquitecto Técnico e convocatoria do Tribunal cualificador.

Alcaldía – 21/08/15
Aprobación do acordo para deixar sen efecto a contratación iniciada no ano 2014 para a cobertura da praza de arquitecto técnico.

Alcaldía – 21/08/15
Aprobación do acordo para deixar sen efecto a contratación iniciada no ano 2014 para a cobertura da praza de arquitecto técnico.

Persoal – 21/08/15
Nomeamento de peón de brigada municipal de incendios (renuncia de titular e utilización de bolsa de traballo).

Persoal – 18/08/15
Nomeamento dos compoñentes da brigada municipal de incendios.

Persoal – 18/08/15
Listaxe de admitidos e excluidos para praza de arquitecto técnico e prazo para reclamacións.

Persoal – 17/08/15
Resultados das probas físicas e puntuación final das probas de selección para as prazas de peón, peón-condutor e xefe de brigada.

Persoal – 7/08/15
Actas de cualificacións da segunda proba de selección para as prazas de peón, peón-condutor e xefe de brigada e convocatoria do día e a hora da terceira proba.

Persoal – 5/08/15
Listas de puntuacións (concurso de méritos) para a praza de peón-condutor da brigada de incendios e convocatoria do día e a hora da segunda proba.

Persoal – 5/08/15
Listas de puntuacións (concurso de méritos) para a praza de peón da brigada de incendios e convocatoria do día e a hora da segunda proba.

Persoal – 5/08/15
Listas de puntuacións (concurso de méritos) para a praza de xefe da brigada de incendios e convocatoria do día e a hora da segunda proba.

Persoal – 31/07/15
Lista definitiva de admitidos para a praza de xefe da brigada de incendios, determinación de tribunal, día e hora da primeira fase (concurso).

Persoal – 31/07/15
Lista definitiva de admitidos para a praza de peón da brigada de incendios, determinación de tribunal, día e hora da primeira fase (concurso).

Persoal – 31/07/15
Listas definitivas de admitidos para a praza de peón-condutor da brigada de incendios, determinación de tribunal, día e hora da primeira fase (concurso).

Persoal – 23/07/15
Aprobación de listaxes provisionais para as diferentes prazas da Brigada de incendios do Concello de Coristanco.

Persoal – 17/07/15
Bases e convocatoria do procedemento de selección en réxime de dereito laboral temporal, de un (1) posto de traballo de arquitecto técnico.

Persoal – 10/07/15
Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria urxente de concurso-oposición para a contratación laboral temporal dun xefe de brigada, de un peon-conductor, e de tres peóns.