Medio centenar de veciños de Coristanco xa contan nas súas vivendas cun composteiro para a reciclaxe dos residuos orgánicos. Coa distribución destes composteiros o Concello de Coristanco aposta pola reciclaxe e pola redución da fracción resto que vai ao colector verde. Durante estas tardes puidemos desfrutar dunha charla formativa que nos permitiu acceder aos coñecementos precisos para lograr un proceso de compostaxe correcto: montaxe do composteiro, as vantaxes da compostaxe, temporalidade, residuos que se poden desbotar e cales non son recomendables, o rego así como a posibilidade de atopar solucións a posibles problemas que nos puideran xurdir durante o proceso.

As seguintes entregas realizaranse a medida que se vaia producindo a demanda. As persoas que desexen contar cun composteiro no seu domicilio poden presentar a súa solicitude por rexistro de entrada na Casa Consistorial ou a través da Sede Electrónica.

Para máis información poden contactar:
Teléfono: 981 73 30 01 / 665 29 41 94

Se precisan información adicional sobre a compostaxe, Sogama pon a disposición unha páxina específica de consulta: www.compostaconsogama.gal