O Concello aprobou a devolución da cota correspondente á segunda fase do segundo curso de natación deste ano 2020, debido a que os nenos non puideron desfrutar del a causa do confinamento obrigado pola COVID-19.

Por tanto, nos vindeiros días o Concello procederá á devolución dos ingresos indebidos correspondentes á taxa por prestación de servizos de piscina municipal da segunda fase do segundo curso de natación do ano 2020.