APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2022

  APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2022 Polo Pleno do Concello de Coristanco, na sesión celebrada o 31 de marzo de 2022, aprobouse inicialmente o orzamento do Concello de Coristanco para o exercicio 2022. O acordo de aprobación inicial foi publicado no Boletín Oficial da Provincia número 65 de 5 de abril de 2022, estando exposto o mesmo desde o 6…