APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2-2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (Expte. CE 1-2019), RECTIFICADO

  Aprobación inicial de modificación de créditos 2-2019 de crédito extraordinario (Expte. CE 1-2019), rectificado ANUNCIO Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 2-2019 de crédito extraordinario (Expte. CE 1-2019) Advertido un erro de transcrición no texto do anuncio relativo a “Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 2-2019 de crédito extraordinario (Expte.CE 1-2019)”, publicado o 9 de outubro de 2019 no BOP número 192,…

APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1-2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO (Expte. SC 1-2019), RECTIFICADO

Aprobación inicial de modificación de créditos 1-2019 de suplemento de crédito (Expte. SC 1-2019), rectificado ANUNCIO Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 1-2019 de suplemento de crédito (Expte. SC 1-2019) Advertido un erro de transcrición no texto do anuncio relativo a “Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 1-2019 de suplemento de crédito (Expte. SC 1-2019)”, publicado o 9 de outubro de 2019 no…

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal n.º 15, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Coristanco

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal n.º 15, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Coristanco ANUNCIO O Pleno do Concello de Coristanco, na súa sesión ordinaria do 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a modificación da “Ordenanza fiscal n.º 15, reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”. En cumprimento do disposto no artigo 17 do Texto Refundido…

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2-2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2-2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (expte. SC 1-2019) Departamento: Intervención ANUNCIO O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a Modificación de Créditos núm. 2/2019 sobre o Orzamento do Concello de A Cañiza correspondente ao exercicio 2019, de aprobación dun Crédito Extraordinario (Expte. CE 1/2019), por un importe total de…

Aprobación inicial modificación de créditos 1-2019 de suplemento de crédito

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1-2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO (expte. SC 1-2019) Departamento: Intervención ANUNCIO O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a Modificación de Créditos núm. 1/2019 sobre o Orzamento do Concello de A Cañiza correspondente ao exercicio 2019, de aprobación dun Suplemento de Crédito (Expte. SC 1/2019), por un importe…