Rematada a Obra “SUBSTITUCIÓN DE CUBERTA NA ESCOLA UNITARIA DE XAVIÑA, REPARACIÓN DE CUBERTA NA ESCOLA UNITARIA DE FEIRANOVA E ZONA DE XOGOS INFANTÍS NA ESCOLA UNITARIA DE RABADEIRA”

  Rematada a obra titulada “Substitución de cuberta na Escola Unitaria de Xaviña, reparación de cuberta na Escola Unitaria de Feiranova e Zona de xogos infantís na Escola Unitaria de Rabadeira”, actuación incluída no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) POS+2019 da Diputación Provincial da Coruña.

CHARLA INFORMATIVA SOBRE A PATACA O PRÓXIMO DIA 28 DE XANEIRO DE 2020

  O Concello de Coristanco convoca unha charla informativa sobre a pataca, o próximo día 28 de xaneiro de 2020 as 16:00h. no Edificio de Servizos Múltiples de Coristanco. Os temas a tratar son os seguintes: Situación couza guatemalteca. Colaboración do Concello na xestión de residuos Xornadas técnicas da pataca (1ª quincena de marzo) Os ponentes son: Mónica López (Xefa Territorial Medio Rural) Victor Novo…