MAGOSTO 2019

28 Novembro: Magosto en Familia 15:30 h. Fani Triana – ilusionista 18:30 h. Festa Infantil de Magosto 30 Novembro: Magosto 3ª Idade 17:30 h. Degustación de Castañas asadas 18:30 h. Actuación DUO PLATINO

APROBACIÓN DAS BASES XERAIS E ESPECÍFICAS PARA PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE MENOS DE 20.000 HABITANTES PEL-CONCELLOS, ANUALIDADE 2019

  Aprobación das bases xerais e específicas para Programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes PEL-Concellos, anualidade 2019 Departamento: Secretaría ANUNCIO VER PDF PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA: Anexo I: Modelo instancia

APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2-2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (Expte. CE 1-2019), RECTIFICADO

  Aprobación inicial de modificación de créditos 2-2019 de crédito extraordinario (Expte. CE 1-2019), rectificado ANUNCIO Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 2-2019 de crédito extraordinario (Expte. CE 1-2019) Advertido un erro de transcrición no texto do anuncio relativo a “Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 2-2019 de crédito extraordinario (Expte.CE 1-2019)”, publicado o 9 de outubro de 2019 no BOP número 192,…

APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1-2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO (Expte. SC 1-2019), RECTIFICADO

Aprobación inicial de modificación de créditos 1-2019 de suplemento de crédito (Expte. SC 1-2019), rectificado ANUNCIO Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 1-2019 de suplemento de crédito (Expte. SC 1-2019) Advertido un erro de transcrición no texto do anuncio relativo a “Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 1-2019 de suplemento de crédito (Expte. SC 1-2019)”, publicado o 9 de outubro de 2019 no…

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal n.º 15, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Coristanco

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal n.º 15, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Coristanco ANUNCIO O Pleno do Concello de Coristanco, na súa sesión ordinaria do 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a modificación da “Ordenanza fiscal n.º 15, reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”. En cumprimento do disposto no artigo 17 do Texto Refundido…