Só poden permanecer abertos os locais permitidos no acordo

Por favor, lembrade a normativa de peche decretada polo Consello da Xunta de Galicia, só poden permanecer abertos os locais permitidos no acordo: https://www.xunta.gal/…/2…/2256/AnuncioG0244-130320-1_gl.pdf Dende algunhas xefaturas advirtieron de que dada a situación de emerxencia decretada aplicarase, salvo que a autoridade competente diga o contrario, sanción por incumprimento de 15.001 euros

Galicia activa o Plan de Emerxencias

Máis información sobre o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_gl.pdf