✅Prevención e saúde laboral ante o coronavirus 🦠 nas perruquerías💇:

  En base á información e ás recomendacións da autoridade sanitaria, a Xunta de Galicia elaborou esta guía de boas prácticas preventivas e saúde laboral ante o coronavirus nas perruquerías que ten como finalidade orientar as súas actuacións na fase de reactivación da súa actividade para garantir a saúde laboral das persoas traballadoras. Díptico: Prevención e saúde laboral nas perruquerías Guía:Recomendacións preventivas ante o coronavirus…

✅Prevención e saúde laboral ante o coronavirus 🦠 no comercio 🛒

  En base á información e ás recomendacións da autoridade sanitaria, a Xunta de Galicia elaborou esta guía de boas prácticas preventivas e saúde laboral ante o coronavirus no comercio que ten como finalidade orientar as súas actuacións na fase de reactivación da súa actividade para garantir a saúde laboral das persoas traballadoras. Díptico: Diptico de prevención e saúde laboral ante o coronavirus no comercio…

Franxas horarias nas saídas para paseaer e facer deporte

  O sábado, 2 de maio, entran en vigor as franxas horarias nas saídas para pasear ‍♀️‍♂️ e facer deporte :     ⏰Deporte individual e paseos de persoas de +14 anos (Máximo 2 persoas) : 6:00h-10:00h e 20:00h-23:00h ⏰Maiores de 70 anos ou persoas dependentes con coidador : 10:00h-12:00h e 19:00h-20:00h ⏰Nenos menores de 14 anos (Máximo 3 e con adulto) : 12:00h-19:00h

Nova modificación do período de pagamento en voluntaria de IVTM

📢📢 Nova modificación do período de pagamento en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica correspondente ao exercicio 2020 logo da aprobación do Real Decreto 487/2020, de 10 de Abril, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 👇 📆 O novo período de cobro do padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en período…