APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2-2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2-2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (expte. SC 1-2019) Departamento: Intervención ANUNCIO O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a Modificación de Créditos núm. 2/2019 sobre o Orzamento do Concello de A Cañiza correspondente ao exercicio 2019, de aprobación dun Crédito Extraordinario (Expte. CE 1/2019), por un importe total de…

Aprobación inicial modificación de créditos 1-2019 de suplemento de crédito

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1-2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO (expte. SC 1-2019) Departamento: Intervención ANUNCIO O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a Modificación de Créditos núm. 1/2019 sobre o Orzamento do Concello de A Cañiza correspondente ao exercicio 2019, de aprobación dun Suplemento de Crédito (Expte. SC 1/2019), por un importe…

Sesións informativas sobre a Sede electrónica

Sesións informativas sobre a Sede electrónica do Concello de Coristanco Se queres realizar os teus trámites administrativos relacionados co Concello de Coristanco dende a túa casa, anótate ás sesións informativas sobre a Sede Electrónica do Concello de Coristanco dirixida ao público en xeral. Segundo o artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, están obrigados a relacionarse…