Aviso importante: Uso da máscara con carácter OBRIGATORIO

Aviso importante. Dende esta medianoite entra en vigor a nova orde recollida no DOG do día de hoxe, pola que se recolle o uso da máscara con carácter OBRIGATORIO en todos os espazos ao aire libre ou pechados con indenpendencia que se poida manter a distancia de seguridade de 1,5 metros. “Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da máscara en todo…

BANDO: CAMBIO DE 3 LOCAIS DE VOTACIÓN PARA XORNADA ELECTORAL 12 DE XULLO

  JUAN CARLOS GARCÍA POSE ALCALDE DO CONCELLO DE CORISTANCO FAI SABER: De cara a previr eventuais contaxios pola COVID-19 durante a xornada electoral do vindeiro domingo 12 de xullo, cambiáronse 3 locais de votación Os novos locais electorais son os seguintes: Parroquia de Erbecedo: Casa da Capelanía-Casa Rectoral Parroquia de Seavia: Local social de Seavia Parroquia de Oca: Local social de Oca Agradecendo a…

O próximo domingo, 5 de xullo, terá lugar a celebración da feira de Agualada

  Segundo establece a RESOLUCIÓN de 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se da publicidade do Acordo do Consello da Xunta, de 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara unha nova normalidade,…

Convocatoria e Bases de selección de TRABALLADOR/A SOCIAL funcionario/a interino/a

  ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL – CORISTANCO ANUNCIO Convocatoria e bases selección traballador/a social funcionario/a interino/a por acumulación de tarefas. Por decreto núm. 609/2020 con data 25 de xuño de 2020, aprobáronse as bases e convocatoria do proceso selectivo para o nomeamento dun/ha traballador/a social funcionario/a interino/a por acumulación de tarefas do Concello de Coristanco. Tal e como establecen as bases reguladoras desta convocatoria, o prazo…