En marcha a execución de obras de abastecemento de auga e melloras de capas de rodaxe

  Esta semana iniciáronse as execucións das seguintes obras de abastecemento de auga e melloras de capas de rodaxes financiadas con programas de Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal: Mellora da capa de rodaxe de camiños rurais nas parroquias de Agualada, San Paio e Xaviña Este proxecto inclúe a mellora da capa de rodaxe nas seguintes parroquias: 1. Parroquia de…

FORMULARIO SANITARIO para Viaxeiros que cheguen a Galicia

  FORMULARIO SANTIARIO. As persoas, sexan residentes en Galicia ou non, que proveñan ou estiveran nos últimos 14 DÍAS en territorios de alta incidencia epidemiolóxica por COVID-19 deberán cumprimentar o seguinte formulario sanitario: https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros/ ou chamar ao 881 00 20 21. Esta comunicación deberá ser completada por cada un dos viaxeiros, que serán responsables de que a información subministrada sexa veraz e precisa. No caso…

Aviso importante: Uso da máscara con carácter OBRIGATORIO

Aviso importante. Dende esta medianoite entra en vigor a nova orde recollida no DOG do día de hoxe, pola que se recolle o uso da máscara con carácter OBRIGATORIO en todos os espazos ao aire libre ou pechados con indenpendencia que se poida manter a distancia de seguridade de 1,5 metros. “Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da máscara en todo…