PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE GALICIA PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

  Orde do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COVID-19 financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 233 do 18 de novembro de 2020). LEER BASES AQUÍ: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0004_gl.html Para mais información: http://www.oficinadoautonomo.gal/es ou…

GRAN RECOLLIDA DE ALIMENTOS

  GRAN RECOLLIDA DE ALIMENTOS. Recorda! Volve a Gran Recollida de Alimentos que anualmente celebra a Federación Española de Bancos de alimentos, xunto cos 54 Bancos de alimentos asociados. Esta gran iniciativa solidaria terá lugar do 16 ao 21 de novembro, en toda España. Este ano, debido a situación de pandemia, a recollida realizarase de forma nova, seguro e adaptada aos protoclos de garantía sanitaria.…

Chamamento á participación na “Gran Recollida de Alimentos” que organiza o Banco de Alimentos 16-21 novembro

  Dende o Concello de Coristanco lanzamos un chamamento á participación na “Gran Recollida de Alimentos” que organiza o Banco de Alimentos. Este ano por mor da situación actual de pandemia, a campaña realizarase de forma diferente. Non se recollerán alimentos nos supermercados, evitando así o contacto con persoas, bolsas e alimentos. Este ano, as persoas que queiran colaborar o farán nas caixas no momento…

Anuncio de Valoración Provisional dos méritos do concurso para a provisión do posto de Arquitecto técnico do Concello de Coristanco

Secretaria Xeral- Persoal 10/11/20 Anuncio de Valoración Provisional dos méritos do concurso para a provisión do posto de Arquitecto Técnico do Concello de Coristanco por contratación laboral en réxime de interinidade e apertura de trámite de audiencia aos aspirantes. Anuncio de Valoración Provisional dos méritos do concurso para a provisión do posto de Arquitecto técnico do Concello de Coristanco por contratación laboral en réxime de…

PEL-Reactiva: Fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña destinado ao Concello de Coristanco

  Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao seu cargo e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que se atopen nalgún dos supostos indicados a continuación: – Grupo I: Que se visen afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión…