Peche da Piscina Municipal

  O pasado 1 de xullo o Concello de Coristanco procedeu a apertura da Piscina Municipal da Rocheira con estritas medidas de hixiene e control, así como unha complexa normativa que tiña como principal obxectivo crear un entorno seguro para os nosos usuarios. O 30 de agosto procedemos ao peche da instalación ata o vindeiro verán, non sen antes agradecer a todos os usuarios a…

En marcha a execución de obras de abastecemento de auga e melloras de capas de rodaxe

  Esta semana iniciáronse as execucións das seguintes obras de abastecemento de auga e melloras de capas de rodaxes financiadas con programas de Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal: Mellora da capa de rodaxe de camiños rurais nas parroquias de Agualada, San Paio e Xaviña Este proxecto inclúe a mellora da capa de rodaxe nas seguintes parroquias: 1. Parroquia de…

FORMULARIO SANITARIO para Viaxeiros que cheguen a Galicia

  FORMULARIO SANTIARIO. As persoas, sexan residentes en Galicia ou non, que proveñan ou estiveran nos últimos 14 DÍAS en territorios de alta incidencia epidemiolóxica por COVID-19 deberán cumprimentar o seguinte formulario sanitario: https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros/ ou chamar ao 881 00 20 21. Esta comunicación deberá ser completada por cada un dos viaxeiros, que serán responsables de que a información subministrada sexa veraz e precisa. No caso…