Secretaria Xeral

Bando sobre labores de xestión de biomasa nas liñas de distribución de enerxía eléctrica.

Bando Alcaldía (PDF-75,75 kb )
PDF_Logo

Comunicación de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDIDAD S.A. (PDF-145,76 kb )
PDF_Logo

Planos trazado das liñas eléctricas (PDF-9,02 mb )
PDF_Logo