Aprobado o Real Decreto-Lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loite contra o COVID-19.

As persoas traballadoras que se atopan dentro do ámbito de aplicación do presente real decreto-lei gozarán dun permiso retribuído recuperable, de carácter obrigatorio, entre o 30 de marzo e o 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

A recuperación das horas de traballo poderase facer efectiva dende o día seguinte á finalización do estado de alarma ata o 31 de decembro de 2020.

Non será obxecto de aplicación o permiso retribuído regulado no presente Real Decreto-Lei ás seguintes persoas traballadoras por conta allea:

 

 

Pode consultar o texto completo no BOE publicado o 29 de marzo de 2020:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf