Resolución 895/2023, pola que se aproba a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo dunha praza de Funcionario/a de Arquitecto/a Técnico. Rematado o prazo de emenda de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo convocado por Resolución da Alcaldía do 521/2023 de data 12 de maio de 2023 e publicadas no BOP nº 93 do 18.05.2023, polo sistema de oposición libre para unha praza de Arquitecto Técnico no Concello de Coristanco:

Listaxe definitiva admitidos/as e excluídos/as Arquitecto Técnico
e data do 1º examen

Ver na Sede electrónica de Coristanco