ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020

ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA CENSO ELECTORAL ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020

Segundo o artigo 39.2 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, que establece a consulta das listas electorais nos concellos o prazo de exposición pública do Censo Electoral será do 17 ao 24 de febreiro, período no que calquera persoa pode presentar unha reclamación administrativa sobre os seus datos censuais.

Lugar de Consulta: Concello de Coristanco
Horario: en horario de ofcina de 8:00 a 15:00 horas
Teléfono de consulta: 981 21 74 39 / 981 21 74 26 / 901 101 900

A consulta deberá ser formulada polo propio interesado, previa identfcación con DNI, pasaporte ou permiso de conducir no que apareza a fotografía do titular.