ACTA da FASE DE CONCURSO para CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (3 PRAZAS DE PEÓN DE BRIGADA E UNHA PRAZA DE PEÓN CONDUCTOR)

Ver ACTA