ACTA DE REUNIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO – 3º EXERCICIO

VER ACTA