ACTA DA FASE DE OPOSICIÓN PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE XEFE DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. PRIMEIRO EXERCICIO.

VER ACTA