ACTA DA FASE DE OPOSICIÓN PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (3 PRAZAS DE PEÓN DE BRIGADA E UNHA PRAZA DE PEÓN CONDUCTOR). PRIMEIRO EXERCICIO.

VER ACTA