Acta de valoración da fase de concurso e convocatoria da celebración da proba de coñecemento da lingua galega do proceso de selección dun posto de traballador/a social funcionario/a interino/a por acumulación de tarefas

 

ACTA CELGA DEFINITIVA