ACTA DO SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN para a contratación laboral temporal de 4 operarios dentro do programa de integración laboral mediante a execución de obras e sevizos mínimos municipais da Deputación da Coruña 2020 (pel-2020)

VER ACTA