DOG | A Xunta de Galicia vén de publicar unha nova orde pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Para máis información:

ORDE: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_gl.html?fbclid=IwAR3b2j8xDviifOdGpSjPzVdpt444OXAdhB5sjVPfpcOplDkLEbi9DMXw1ts

CORRECCIÓN DE ERROS: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_gl.html?fbclid=IwAR0gtyPy0Gb4CpCgMEbeR0_tMfSZgzvOGSNFuhsbsrszpEUi1yU5rM2gpBk

Medidas que precisan de autorización xudicial: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_gl.html?fbclid=IwAR3b2j8xDviifOdGpSjPzVdpt444OXAdhB5sjVPfpcOplDkLEbi9DMXw1ts