DOG | A Xunta de Galicia publica unha nova orde na que actualiza o mapa de restricións en Galicia 📣.
Coristanco continúa 🟢 en nivel medio-baixo. Co obxectivo de dar cumprimento á orde do 8 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia,
dende esta madrugada queda prohibido o uso de parques, prazas e xardíns de 00h ás 6h e anunciase un incremento da vixilancia nestas zonas.

> Máis información