NIN UNHA CADEIRA MÁIS BALEIRA. A educación é un dos instrumentos máis potentes co que contamos para lograr cambios reais en materia de igualdade. Os comportamentos e valores que se adquiren na infancia van condicionar a propia identidade e as relacións que se van establecer cos demais.
A Escola Infantil de Coristanco tamén se adhire a campaña “Nin unha cadeira máis baleira” e nos comparte o seu recuncho.
Agradecemos a súa participación e apoio nesta iniciativa.
Para máis información:
651.66.49.08