Slide One

CORISTANCO

Verxel de Bergantiños

Slide Two

CORISTANCO

Verxel de Bergantiños

Slide Three

CORISTANCO

Verxel de Bergantiños

previous arrow
next arrow

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal n.º 15, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Coristanco

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal n.º 15, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Coristanco ANUNCIO O Pleno do Concello de Coristanco, na súa sesión ordinaria do 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente ...
Ler Máis
/ Anuncios, Novas

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2-2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2-2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (expte. SC 1-2019) Departamento: Intervención ANUNCIO O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a Modificación de Créditos núm. 2/2019 ...
Ler Máis
/ Anuncios, Novas

Aprobación inicial modificación de créditos 1-2019 de suplemento de crédito

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1-2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO (expte. SC 1-2019) Departamento: Intervención ANUNCIO O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de setembro de 2019, aprobou inicialmente a Modificación de Créditos núm ...
Ler Máis
/ Anuncios, Novas

Exposición ao público da conta xeral do exercicio 2018 do Concello de Coristanco

EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2018 DO CONCELLO DE CORISTANCO Departamento: Intervención ANUNCIO Unha vez que foi formulada e rendida a Conta Xeral desta Corporación correspondente ao exercicio 2018, e que foi informada favorablemente pola Comisión Especial ...
Ler Máis
/ Anuncios, Novas

Avisos e anuncios

Axenda

Histórico de novas

Histórico