📢📢 Nova modificación do período de pagamento en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica correspondente ao exercicio 2020 logo da aprobación do Real Decreto 487/2020, de 10 de Abril, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

👇 📆 O novo período de cobro do padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en período voluntario:1 de xuño ao 1 de agosto de 2020.

Máis información no BOP nº 65 do 30 de abril de 2020: Enlace ao BOP