En base á información e ás recomendacións da autoridade sanitaria, a Xunta de Galicia elaborou esta guía de boas prácticas preventivas e saúde laboral ante o coronavirus no comercio que ten como finalidade orientar as súas actuacións na fase de reactivación da súa actividade para garantir a saúde laboral das persoas traballadoras.