Corrección erro de transcrición na acta do tribunal cualificador praza aux. administr.

Corrección de erro de transcrición na acta do tribunal cualificador para bolsas de emprego con carácter interino para postos de funcionarios da escala de administración xeral, subescala auxiliar administrativo.

 

PDF_Logo

Correccion erro de transcricion na acta

Categorías: Novas