A Concellaría de Xuventude e Deportes, organiza unha quedada cabalar para o 23 de abril. A saída está prevista para [...]

Finalizado o procedemento selectivo, efectuado mediante oposición, para a elaboración de bolsas de emprego con carácter interino para postos de [...]

Corrección de erro de transcrición na acta do tribunal cualificador para bolsas de emprego con carácter interino para postos de [...]

Resultados do exame da oposición para bolsas de emprego con carácter interino para postos de funcionarios da escala de administración [...]

Resultados do primeiro e segundo exame da oposición para bolsas de emprego con carácter interino para postos de funcionarios da [...]

Resolución de alcaldía de 24-02-2016, polo que se aproba a listaxe definitiva de admitivos e excluídos ao proceso selectivo de [...]